بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان

نام مرکز
بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان (Ali Ebne Abitaleb Hospital- Rafsanjan)
استان/شهر
كرمان / رفسنجان
آدرس و تلفن بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان
میدان آیت ا... سعیدی بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) رفسنجان - 6 الی 38220001(034)
تلفن بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان
آدرس بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان
میدان آیت ا... سعیدی بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) رفسنجان
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه