بیمارستان علی ابن ابیطالب راور

نام مرکز
بیمارستان علی ابن ابیطالب راور (Ali Ebne Abitaleb Hospital - Ravar)
استان/شهر
كرمان / راور
آدرس و تلفن بیمارستان علی ابن ابیطالب راور
راور ـ خیابان امام (ره)- خ پرستار بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) راور - 33 الی 33729130(034)
تلفن بیمارستان علی ابن ابیطالب راور
آدرس بیمارستان علی ابن ابیطالب راور
راور ـ خیابان امام (ره)- خ پرستار بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) راور
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه