بیمارستان طالقانی آبادان

نام مرکز
بیمارستان طالقانی آبادان (Taleghani Hospital-Abadan)
استان/شهر
خوزستان / آبادان
آدرس و تلفن بیمارستان طالقانی آبادان
فیه روبروی دانشگاه آزاد اسلامی بیمارستان طالقانی - 9 الی 34461001(061)
تلفن بیمارستان طالقانی آبادان
آدرس بیمارستان طالقانی آبادان
فیه روبروی دانشگاه آزاد اسلامی بیمارستان طالقانی
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه