بیمارستان صلاح الدین بانه

نام مرکز
بیمارستان صلاح الدین بانه (Salaheddin Hospital-Baneh)
استان/شهر
كردستان / بانه
آدرس و تلفن بیمارستان صلاح الدین بانه
بانه، خیابان انقلاب، کوچه پرستار، بیمارستان صلاح الدین - 34269040(087)
تلفن بیمارستان صلاح الدین بانه
آدرس بیمارستان صلاح الدین بانه
بانه، خیابان انقلاب، کوچه پرستار، بیمارستان صلاح الدین
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی