بیمارستان شهید چمران کنگاور

نام مرکز
بیمارستان شهید چمران کنگاور (Shahid Chamran Hospital-Kangavar)
استان/شهر
كرمانشاه / کنگاور
آدرس و تلفن بیمارستان شهید چمران کنگاور
کنگاور، بلوار انقلاب، بیمارستان شهید چمران - 32223042(083)
تلفن بیمارستان شهید چمران کنگاور
32223042(083)
آدرس بیمارستان شهید چمران کنگاور
کنگاور، بلوار انقلاب، بیمارستان شهید چمران
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی