بیمارستان شهید چمران فردوس

نام مرکز
بیمارستان شهید چمران فردوس (Shahid Chamran Hospital-Ferdos)
استان/شهر
خراسان جنوبی / فردوس
آدرس و تلفن بیمارستان شهید چمران فردوس
خیابان شهید مطهری، بیمارستان شهید چمران - 3 الی 32222801(056)
تلفن بیمارستان شهید چمران فردوس
آدرس بیمارستان شهید چمران فردوس
خیابان شهید مطهری، بیمارستان شهید چمران
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه