بیمارستان شهید چمران دشت آزادگان

نام مرکز
بیمارستان شهید چمران دشت آزادگان (Shahid Chamran Hospital)
استان/شهر
خوزستان / دشت آزادگان
آدرس و تلفن بیمارستان شهید چمران دشت آزادگان
سوسنگرد - خ امام بیمارستان شهید چمران -
تلفن بیمارستان شهید چمران دشت آزادگان
آدرس بیمارستان شهید چمران دشت آزادگان
سوسنگرد - خ امام بیمارستان شهید چمران
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه