بیمارستان شهید چمران بروجرد

نام مرکز
بیمارستان شهید چمران بروجرد (Shahid Chamran Hospital- Borujerd)
استان/شهر
لرستان / بروجرد
آدرس و تلفن بیمارستان شهید چمران بروجرد
خ دکتر فاطمی، میدان پرستار بیمارستان شهید چمران بروجرد - 9 الی 33514001(066)
تلفن بیمارستان شهید چمران بروجرد
آدرس بیمارستان شهید چمران بروجرد
خ دکتر فاطمی، میدان پرستار بیمارستان شهید چمران بروجرد
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه