بیمارستان شهید نورانی تالش

نام مرکز
بیمارستان شهید نورانی تالش (Shahid Nourani Hospital-Talesh)
استان/شهر
گیلان / تالش
آدرس و تلفن بیمارستان شهید نورانی تالش
خیابان شهید بهشتی، بیمارستان شهید نورانی - 3 الی 34221101(013)
تلفن بیمارستان شهید نورانی تالش
3 الی 34221101(013)
آدرس بیمارستان شهید نورانی تالش
خیابان شهید بهشتی، بیمارستان شهید نورانی
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی