بیمارستان شهید مطهری مرودشت

نام مرکز
بیمارستان شهید مطهری مرودشت (Shahid Motahhari Hospital- Marvdasht)
استان/شهر
فارس / مرودشت
آدرس و تلفن بیمارستان شهید مطهری مرودشت
میدان معلم بیمارستان شهید مطهری بیمارستان شهیدمطهری مرودشت - 6 الی 33342060(071)
تلفن بیمارستان شهید مطهری مرودشت
6 الی 33342060(071)
آدرس بیمارستان شهید مطهری مرودشت
میدان معلم بیمارستان شهید مطهری بیمارستان شهیدمطهری مرودشت
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی