بیمارستان شهید مصطفی خمینی ایلام

نام مرکز
بیمارستان شهید مصطفی خمینی ایلام (Shahid Mostafa Khomeini Hospital-Ilam)
استان/شهر
ايلام / ايلام
آدرس و تلفن بیمارستان شهید مصطفی خمینی ایلام
میدان کشوری، تپه شاهد، بیمارستان شهید مصطفی خمینی - 33338265(084)
تلفن بیمارستان شهید مصطفی خمینی ایلام
آدرس بیمارستان شهید مصطفی خمینی ایلام
میدان کشوری، تپه شاهد، بیمارستان شهید مصطفی خمینی
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی