بیمارستان شهید مدرس ساوه

نام مرکز
بیمارستان شهید مدرس ساوه (Shahid Modarres Hopital- Saveh)
استان/شهر
مرکزی / ساوه
آدرس و تلفن بیمارستان شهید مدرس ساوه
بلوارمدرس بیمارستان شهید مدرس ساوه - 9 الی 32223026(086)
تلفن بیمارستان شهید مدرس ساوه
آدرس بیمارستان شهید مدرس ساوه
بلوارمدرس بیمارستان شهید مدرس ساوه
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه