بیمارستان شهید محمدی بندرعباس

نام مرکز
بیمارستان شهید محمدی بندرعباس (Shahid Mohammadi Hospital-Bandarabbas)
استان/شهر
هرمزگان / بندرعباس
آدرس و تلفن بیمارستان شهید محمدی بندرعباس
خیابان جمهوری اسلامی، بیمارستان شهید محمدی - 8 الی 33347000(076)
تلفن بیمارستان شهید محمدی بندرعباس
آدرس بیمارستان شهید محمدی بندرعباس
خیابان جمهوری اسلامی، بیمارستان شهید محمدی
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه