بیمارستان شهید مباشر کاشانی همدان

نام مرکز
بیمارستان شهید مباشر کاشانی همدان (Shahid Mobasher Kashani- Hamedan)
استان/شهر
همدان / همدان
آدرس و تلفن بیمارستان شهید مباشر کاشانی همدان
خ مهدیه بیمارستان شهید مباشر کاشانی - 8 الی 38262247(081)
تلفن بیمارستان شهید مباشر کاشانی همدان
آدرس بیمارستان شهید مباشر کاشانی همدان
خ مهدیه بیمارستان شهید مباشر کاشانی
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی