بیمارستان شهید صدوقی یزد

نام مرکز
بیمارستان شهید صدوقی یزد (Shahid Sadoughi Hospital-Yazd)
استان/شهر
یزد / يزد
آدرس و تلفن بیمارستان شهید صدوقی یزد
میدان اطلسی (جانباز)، بلوار شهید قندی، خیابان ابن سینا، بیمارستان شهید صدوقی - 9 الی 38224000(035)
تلفن بیمارستان شهید صدوقی یزد
آدرس بیمارستان شهید صدوقی یزد
میدان اطلسی (جانباز)، بلوار شهید قندی، خیابان ابن سینا، بیمارستان شهید صدوقی
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.
محک

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی