بیمارستان شهید رهنمون یزد

نام مرکز
بیمارستان شهید رهنمون یزد (Shahid Rahnemoun Hospital-Yazd)
استان/شهر
یزد / يزد
آدرس و تلفن بیمارستان شهید رهنمون یزد
خیابان فرخی، بیمارستان شهید رهنمون - 36268111(035)
تلفن بیمارستان شهید رهنمون یزد
آدرس بیمارستان شهید رهنمون یزد
خیابان فرخی، بیمارستان شهید رهنمون
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.
محک

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی