بیمارستان شهید رحیمی بیرجند

نام مرکز
بیمارستان شهید رحیمی بیرجند (Shahid Rahimi Hospital- Birjand)
استان/شهر
خراسان جنوبی / بيرجند
آدرس و تلفن بیمارستان شهید رحیمی بیرجند
خیابان پاسداران، چهار راه خلیل طهماسبی، بیمارستان شهید رحیمی - 3 الی 34435012(056)
تلفن بیمارستان شهید رحیمی بیرجند
آدرس بیمارستان شهید رحیمی بیرجند
خیابان پاسداران، چهار راه خلیل طهماسبی، بیمارستان شهید رحیمی
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه