بیمارستان شهید رجایی قزوین

نام مرکز
بیمارستان شهید رجایی قزوین (Shahid Rajae Hospital-Ghazvin)
استان/شهر
قزوین / قزوين
آدرس و تلفن بیمارستان شهید رجایی قزوین
خیابان پادگان، بیمارستان شهید رجایی - 33335800(028)
تلفن بیمارستان شهید رجایی قزوین
آدرس بیمارستان شهید رجایی قزوین
خیابان پادگان، بیمارستان شهید رجایی
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی