بیمارستان شهید رجایی بابلسر

نام مرکز
بیمارستان شهید رجایی بابلسر (Shahid Rajae Hospital-Babolsar)
استان/شهر
مازندران / بابلسر
آدرس و تلفن بیمارستان شهید رجایی بابلسر
خیابان شریعتی، جنب شیلات، كازینو سابق، بیمارستان شهید رجایی - 35289258(011)
تلفن بیمارستان شهید رجایی بابلسر
آدرس بیمارستان شهید رجایی بابلسر
خیابان شریعتی، جنب شیلات، كازینو سابق، بیمارستان شهید رجایی
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه