بیمارستان شهید دکتر چمران

نام مرکز
بیمارستان شهید دکتر چمران (Shahid Dr Chamran Hospital)
استان/شهر
تهران / تهران
آدرس و تلفن بیمارستان شهید دکتر چمران
خیابان پاسداران - میدان نو بنیاد - خیابان لنگری - خیابان صنایع - 5 الی 22939741(021) - 5 الی 22937031(021)
تلفن بیمارستان شهید دکتر چمران
آدرس بیمارستان شهید دکتر چمران
خیابان پاسداران - میدان نو بنیاد - خیابان لنگری - خیابان صنایع
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه