بیمارستان شهید دکتر بهشتی زنجان

نام مرکز
بیمارستان شهید دکتر بهشتی زنجان (Shahid Dr beheshti Hospital- Zanjan)
استان/شهر
زنجان / زنجان
آدرس و تلفن بیمارستان شهید دکتر بهشتی زنجان
میدان ارک بیمارستان شهید دكتر بهشتی - 5 الی 35244000(024)
تلفن بیمارستان شهید دکتر بهشتی زنجان
آدرس بیمارستان شهید دکتر بهشتی زنجان
میدان ارک بیمارستان شهید دكتر بهشتی
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه

دکتر آرمان طاهری، فلو شیپ درد، اینترونشنیست (درمان دردهای بعد از عمل جراحی کمر، درد صورت و سر درد)