بیمارستان شهید دکتر بهشتی کرمان

نام مرکز
بیمارستان شهید دکتر بهشتی کرمان (Dr Shahid Beheshti Hospital- Kerman)
استان/شهر
كرمان / كرمان
آدرس و تلفن بیمارستان شهید دکتر بهشتی کرمان
کیلومتر 5 بلوار جمهوری اسلامی بیمارستان شهید دکتر بهشتی کرمان - 32110408(034)
تلفن بیمارستان شهید دکتر بهشتی کرمان
آدرس بیمارستان شهید دکتر بهشتی کرمان
کیلومتر 5 بلوار جمهوری اسلامی بیمارستان شهید دکتر بهشتی کرمان
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی