بیمارستان شهید بهشتی بندر انزلی

نام مرکز
بیمارستان شهید بهشتی بندر انزلی (Shahid Beheshti Hospital-Bandaranzali)
استان/شهر
گیلان / بندرانزلي
آدرس و تلفن بیمارستان شهید بهشتی بندر انزلی
جاده آستارا کلویر 2 ، بیمارستان شهید بهشتی - 5 الی 35222004(013)
تلفن بیمارستان شهید بهشتی بندر انزلی
آدرس بیمارستان شهید بهشتی بندر انزلی
جاده آستارا کلویر 2 ، بیمارستان شهید بهشتی
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی