بیمارستان شهید بهشتی بابل

نام مرکز
بیمارستان شهید بهشتی بابل (Shahid Beheshti Hospital-Babol)
استان/شهر
مازندران / بابل
آدرس و تلفن بیمارستان شهید بهشتی بابل
میدان كشوری، خیابان شهید سرگرد قاسمی، بیمارستان شهید بهشتی - 5 الی 32252071(011)
تلفن بیمارستان شهید بهشتی بابل
آدرس بیمارستان شهید بهشتی بابل
میدان كشوری، خیابان شهید سرگرد قاسمی، بیمارستان شهید بهشتی
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.
محک

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی