بیمارستان شهید بهشتی آستارا

نام مرکز
بیمارستان شهید بهشتی آستارا (Shahid Beheshti Hospital-Astara)
استان/شهر
گیلان / آستارا
آدرس و تلفن بیمارستان شهید بهشتی آستارا
خیابان حکیم نظامی، بیمارستان شهید بهشتی - 35213161(013) - 67 الی 35222066(013)
تلفن بیمارستان شهید بهشتی آستارا
آدرس بیمارستان شهید بهشتی آستارا
خیابان حکیم نظامی، بیمارستان شهید بهشتی
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه