بیمارستان شهید بهشتی آبادان

نام مرکز
بیمارستان شهید بهشتی آبادان (Shahid Beheshti Hospital- Abadan)
استان/شهر
خوزستان / آبادان
آدرس و تلفن بیمارستان شهید بهشتی آبادان
لین یک احمد آباد، خ شهید بهشتی بیمارستان شهید بهشتی - 5 الی 34423094(061)
تلفن بیمارستان شهید بهشتی آبادان
آدرس بیمارستان شهید بهشتی آبادان
لین یک احمد آباد، خ شهید بهشتی بیمارستان شهید بهشتی
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی