بیمارستان شهید ایرانپور امیدیه

نام مرکز
بیمارستان شهید ایرانپور امیدیه (Shahid Iranpour Hospital- Omidi)
استان/شهر
خوزستان / اميديه
آدرس و تلفن بیمارستان شهید ایرانپور امیدیه
امیدیه، بیمارستان شهید ایرانپور(بیمارستان شرکت نفت) بیمارستان شهید ایرانپور - 33222351(061)
تلفن بیمارستان شهید ایرانپور امیدیه
آدرس بیمارستان شهید ایرانپور امیدیه
امیدیه، بیمارستان شهید ایرانپور(بیمارستان شرکت نفت) بیمارستان شهید ایرانپور
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی