بیمارستان شهید آتشدست نهبندان

نام مرکز
بیمارستان شهید آتشدست نهبندان (Shahid Atashdast Hospital- Nehbandan)
استان/شهر
خراسان جنوبی / نهبندان
آدرس و تلفن بیمارستان شهید آتشدست نهبندان
خیابان دانشگاه بلوار امام خمینی، بیمارستان آتشدست - 3 الی 36224300(056)
تلفن بیمارستان شهید آتشدست نهبندان
آدرس بیمارستان شهید آتشدست نهبندان
خیابان دانشگاه بلوار امام خمینی، بیمارستان آتشدست
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.
محک

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی