بیمارستان شهدا کرمانشاه

نام مرکز
بیمارستان شهدا کرمانشاه (Shohada Hospital-Kermanshah)
استان/شهر
كرمانشاه / كرمانشاه
آدرس و تلفن بیمارستان شهدا کرمانشاه
بلوار شهید دکتر بهشتی، بیمارستان شهدا - 5 الی 38354113(083)
تلفن بیمارستان شهدا کرمانشاه
آدرس بیمارستان شهدا کرمانشاه
بلوار شهید دکتر بهشتی، بیمارستان شهدا
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه

دکتر آرمان طاهری، فلو شیپ درد، اینترونشنیست (درمان دردهای بعد از عمل جراحی کمر، درد صورت و سر درد)
دکتر طاهری