بیمارستان شهدا کرمانشاه

نام مرکز
بیمارستان شهدا کرمانشاه (Shohada Hospital-Kermanshah)
استان/شهر
كرمانشاه / كرمانشاه
آدرس و تلفن بیمارستان شهدا کرمانشاه
بلوار شهید دکتر بهشتی، بیمارستان شهدا - 5 الی 38354113(083)
تلفن بیمارستان شهدا کرمانشاه
آدرس بیمارستان شهدا کرمانشاه
بلوار شهید دکتر بهشتی، بیمارستان شهدا
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه