بیمارستان شهدا هرسین

نام مرکز
بیمارستان شهدا هرسین (Shohada Hospital-Harsin)
استان/شهر
كرمانشاه / هرسین
آدرس و تلفن بیمارستان شهدا هرسین
هرسین، بلوار شهدا، بیمارستان شهدا - 33224820(083)
تلفن بیمارستان شهدا هرسین
آدرس بیمارستان شهدا هرسین
هرسین، بلوار شهدا، بیمارستان شهدا
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.
محک

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی