بیمارستان شهدا سر پل ذهاب

نام مرکز
بیمارستان شهدا سر پل ذهاب (Shohada Hospital-Sarepolezahab)
استان/شهر
كرمانشاه / سر پل ذهاب
آدرس و تلفن بیمارستان شهدا سر پل ذهاب
شهرستان سر پل ذهاب، بیمارستان شهدا - 1 الی 32230830(083)
تلفن بیمارستان شهدا سر پل ذهاب
آدرس بیمارستان شهدا سر پل ذهاب
شهرستان سر پل ذهاب، بیمارستان شهدا
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه