بیمارستان شهدا سر پل ذهاب

نام مرکز
بیمارستان شهدا سر پل ذهاب (Shohada Hospital-Sarepolezahab)
استان/شهر
كرمانشاه / سر پل ذهاب
آدرس و تلفن بیمارستان شهدا سر پل ذهاب
شهرستان سر پل ذهاب، بیمارستان شهدا - 1 الی 32230830(083)
تلفن بیمارستان شهدا سر پل ذهاب
آدرس بیمارستان شهدا سر پل ذهاب
شهرستان سر پل ذهاب، بیمارستان شهدا
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی