بیمارستان شهدا بندر گز

نام مرکز
بیمارستان شهدا بندر گز (Shohada Hospital-Bandaregaz)
استان/شهر
گلستان / بندر گز
آدرس و تلفن بیمارستان شهدا بندر گز
خیابان امام جعفر صادق روبروی هلال احمر، بیمارستان شهدا - 5 الی 33722010(017)
تلفن بیمارستان شهدا بندر گز
آدرس بیمارستان شهدا بندر گز
خیابان امام جعفر صادق روبروی هلال احمر، بیمارستان شهدا
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی