بیمارستان شهدای پانزده خرداد ورامین

نام مرکز
بیمارستان شهدای پانزده خرداد ورامین (Shohadaye 15khordad Hospital-Varamin)
استان/شهر
تهران / ورامين
آدرس و تلفن بیمارستان شهدای پانزده خرداد ورامین
ورامين، نرسيده به ميدان وليعصر، بیمارستان شهدای 15 خرداد - 33230896(021)
تلفن بیمارستان شهدای پانزده خرداد ورامین
آدرس بیمارستان شهدای پانزده خرداد ورامین
ورامين، نرسيده به ميدان وليعصر، بیمارستان شهدای 15 خرداد
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.
محک

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی