بیمارستان شهدای هفت تیر دورود

نام مرکز
بیمارستان شهدای هفت تیر دورود (Shohadaye Hafte Tir Hospital- Dorood)
استان/شهر
لرستان / دورود
آدرس و تلفن بیمارستان شهدای هفت تیر دورود
میدان هفت تیر بیمارستان شهدای هفت تیر دورود - 5 الی 34224051(066)
تلفن بیمارستان شهدای هفت تیر دورود
آدرس بیمارستان شهدای هفت تیر دورود
میدان هفت تیر بیمارستان شهدای هفت تیر دورود
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.
محک

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی