بیمارستان شهدای دهگلان قروه

نام مرکز
بیمارستان شهدای دهگلان قروه (Shohadaye Dehgolan Hospital- Ghorveh)
استان/شهر
كردستان / قروه
آدرس و تلفن بیمارستان شهدای دهگلان قروه
دهگلان بلوار امام خمینی، بیمارستان شهدای دهگلان - 35623133(087)
تلفن بیمارستان شهدای دهگلان قروه
آدرس بیمارستان شهدای دهگلان قروه
دهگلان بلوار امام خمینی، بیمارستان شهدای دهگلان
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه