بیمارستان شهدای ایذه

نام مرکز
بیمارستان شهدای ایذه (Shohada Hospital- eizeh)
استان/شهر
خوزستان / ايذه
آدرس و تلفن بیمارستان شهدای ایذه
خ حر - روبروی سازمان بهزیستی - 3 الی 35232821(061)
تلفن بیمارستان شهدای ایذه
3 الی 35232821(061)
آدرس بیمارستان شهدای ایذه
خ حر - روبروی سازمان بهزیستی
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی