بیمارستان شفا کرمان

نام مرکز
بیمارستان شفا کرمان (Shafa Hospital- Kerman)
استان/شهر
كرمان / كرمان
آدرس و تلفن بیمارستان شفا کرمان
میدان کوثر- بلوار کوثر بیمارستان شفا کرمان - 9 الی 32115780(034)
تلفن بیمارستان شفا کرمان
آدرس بیمارستان شفا کرمان
میدان کوثر- بلوار کوثر بیمارستان شفا کرمان
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی