بیمارستان شفا ساری

نام مرکز
بیمارستان شفا ساری (Shafa Hospital-Sari)
استان/شهر
مازندران / ساري
آدرس و تلفن بیمارستان شفا ساری
کمربندی شرقی،بالاتر از ترمینال دولت، بیمارستان شفا - 9 الی 33255006(011)
تلفن بیمارستان شفا ساری
آدرس بیمارستان شفا ساری
کمربندی شرقی،بالاتر از ترمینال دولت، بیمارستان شفا
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه