بیمارستان شفا رشت

نام مرکز
بیمارستان شفا رشت (Shafa Hospital-Rasht)
استان/شهر
گیلان / رشت
آدرس و تلفن بیمارستان شفا رشت
بلوار امام خمینی خ پانزده خرداد، بیمارستان شفا - 36662350(013) - 36662360(013)
تلفن بیمارستان شفا رشت
آدرس بیمارستان شفا رشت
بلوار امام خمینی خ پانزده خرداد، بیمارستان شفا
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه