بیمارستان شفا خرم آباد

نام مرکز
بیمارستان شفا خرم آباد (Shafa Hospital- Khorram abad)
استان/شهر
لرستان / خرم آباد
آدرس و تلفن بیمارستان شفا خرم آباد
بلوار پیروزی بیمارستان شفا خرم آباد - 33301155(066)
تلفن بیمارستان شفا خرم آباد
آدرس بیمارستان شفا خرم آباد
بلوار پیروزی بیمارستان شفا خرم آباد
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه