بیمارستان شبیه خوانی کاشان

نام مرکز
بیمارستان شبیه خوانی کاشان (Shabih Khani Hospital-Kashan)
استان/شهر
اصفهان / کاشان
آدرس و تلفن بیمارستان شبیه خوانی کاشان
خیابان شهید بهشتی، بیمارستان شهید شبیه خوانی - 34441110(031)
تلفن بیمارستان شبیه خوانی کاشان
آدرس بیمارستان شبیه خوانی کاشان
خیابان شهید بهشتی، بیمارستان شهید شبیه خوانی
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه