بیمارستان شاه ولی یزد

نام مرکز
بیمارستان شاه ولی یزد (Shah Vali Hospital-Yazd)
استان/شهر
یزد / يزد
آدرس و تلفن بیمارستان شاه ولی یزد
خیابان دكتر حسابی، جنب دانشگاه آزاد، بیمارستان شاه ولی - 3 الی 38211091(035)
تلفن بیمارستان شاه ولی یزد
3 الی 38211091(035)
آدرس بیمارستان شاه ولی یزد
خیابان دكتر حسابی، جنب دانشگاه آزاد، بیمارستان شاه ولی
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی