بیمارستان شاه ولی یزد

نام مرکز
بیمارستان شاه ولی یزد (Shah Vali Hospital-Yazd)
استان/شهر
یزد / يزد
آدرس و تلفن بیمارستان شاه ولی یزد
خیابان دكتر حسابی، جنب دانشگاه آزاد، بیمارستان شاه ولی - 3 الی 38211091(035)
تلفن بیمارستان شاه ولی یزد
آدرس بیمارستان شاه ولی یزد
خیابان دكتر حسابی، جنب دانشگاه آزاد، بیمارستان شاه ولی
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی