بیمارستان سی و یک خرداد منجیل

نام مرکز
بیمارستان سی و یک خرداد منجیل (31khordad Hospital-Manjil)
استان/شهر
گیلان / رودبار
آدرس و تلفن بیمارستان سی و یک خرداد منجیل
ورودی شهرک ایثارگران، بیمارستان 31 خرداد - 7 الی 36452276(013)
تلفن بیمارستان سی و یک خرداد منجیل
آدرس بیمارستان سی و یک خرداد منجیل
ورودی شهرک ایثارگران، بیمارستان 31 خرداد
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی