بیمارستان سینا اهواز

نام مرکز
بیمارستان سینا اهواز (Sina Hospital- Ahvaz)
استان/شهر
خوزستان / اهواز
آدرس و تلفن بیمارستان سینا اهواز
بیمارستان سینا -
تلفن بیمارستان سینا اهواز
آدرس بیمارستان سینا اهواز
بیمارستان سینا
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی