بیمارستان سیدالشهدا کرمان

نام مرکز
بیمارستان سیدالشهدا کرمان (Seyyedoshohada Hospital- Kerman)
استان/شهر
كرمان / كرمان
آدرس و تلفن بیمارستان سیدالشهدا کرمان
میدان آزادی- نرسیده به چهارراه خواجو بیمارستان سیدالشهدا کرمان - 32526280(034)
تلفن بیمارستان سیدالشهدا کرمان
32526280(034)
آدرس بیمارستان سیدالشهدا کرمان
میدان آزادی- نرسیده به چهارراه خواجو بیمارستان سیدالشهدا کرمان
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی