بیمارستان سیدالشهدا سمیرم

نام مرکز
بیمارستان سیدالشهدا سمیرم (Seyedoshohada Hospital-Semirom)
استان/شهر
اصفهان / سميرم
آدرس و تلفن بیمارستان سیدالشهدا سمیرم
خیابان قدس، انتهای بلوار آبشار، بیمارستان سیدالشهدا - 20 الی 33227613(031)
تلفن بیمارستان سیدالشهدا سمیرم
آدرس بیمارستان سیدالشهدا سمیرم
خیابان قدس، انتهای بلوار آبشار، بیمارستان سیدالشهدا
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی