بیمارستان سیدالشهدا زابل

نام مرکز
بیمارستان سیدالشهدا زابل (Seyyedoshohada Hospital_ Zabol)
استان/شهر
سیستان و بلوچستان / زابل
آدرس و تلفن بیمارستان سیدالشهدا زابل
زهک- خیابان پرستار بیمارستان سیدالشهداء (ع) زابل - 3133 الی 33222614(054)
تلفن بیمارستان سیدالشهدا زابل
آدرس بیمارستان سیدالشهدا زابل
زهک- خیابان پرستار بیمارستان سیدالشهداء (ع) زابل
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی