بیمارستان سوم شعبان دماوند

نام مرکز
بیمارستان سوم شعبان دماوند (Sevome Shaban Hospital- Damavand)
استان/شهر
تهران / دماوند
آدرس و تلفن بیمارستان سوم شعبان دماوند
جیلارد - بالاتر از سینما پرستو- بیمارستان سوم شعبان بیمارستان سوم شعبان دماوند - 4 الی 376340003(021) - 376345070(021)
تلفن بیمارستان سوم شعبان دماوند
آدرس بیمارستان سوم شعبان دماوند
جیلارد - بالاتر از سینما پرستو- بیمارستان سوم شعبان بیمارستان سوم شعبان دماوند
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه