بیمارستان سوانح و سوختی شهید صدوقی یزد

نام مرکز
بیمارستان سوانح و سوختی شهید صدوقی یزد (Sadoughi Hospital-Yazd)
استان/شهر
یزد / يزد
آدرس و تلفن بیمارستان سوانح و سوختی شهید صدوقی یزد
بلوار شهید پاک نژاد، جهارراه معلم، روبروی هتل بهاره، بیمارستان شهید صدوقی - 6 الی 35250093(035)
تلفن بیمارستان سوانح و سوختی شهید صدوقی یزد
آدرس بیمارستان سوانح و سوختی شهید صدوقی یزد
بلوار شهید پاک نژاد، جهارراه معلم، روبروی هتل بهاره، بیمارستان شهید صدوقی
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.
محک

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی