بیمارستان سلمان فارسی بوشهر

نام مرکز
بیمارستان سلمان فارسی بوشهر (Salman Farsi Hospital-Boushehr)
استان/شهر
بوشهر / بوشهر
آدرس و تلفن بیمارستان سلمان فارسی بوشهر
خیابان سبز آباد، سه راه خیابان تامین اجتماعی، بیمارستان سلمان فارسی - 20 الی 34542815(077)
تلفن بیمارستان سلمان فارسی بوشهر
آدرس بیمارستان سلمان فارسی بوشهر
خیابان سبز آباد، سه راه خیابان تامین اجتماعی، بیمارستان سلمان فارسی
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه